Ազգային ժողով

1․Ազգային ժողովն ո՞ր իշխանությունն է իրականացնում

 1. Գործադիր
 2. Օրենսդիր
 3. Դատական

2․Ազգային ժողովը ո՞ր իշխանության վրա է վերահկողություն իրականցնում

 1. Օրենսդիր
 2. Գործադիր
 3. Դատական

3․Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն քանի՞ պատգամավորից

Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն 101 պատգամավորից։

4․Ազգային ժողովը ո՞ր ընտրակարգով է ընտրվում

Այն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով։

5․Ազգային ժողովը քանի՞ տարի ժամկետով է ընտրվում

Ազգային ժողովը ընտրվում է 5 տարով։

6․Ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ Ազգային ժողովի ընտրություն իրականացվում է թե՞ ոչ

Այն իրականացվում է ոչ շուտ քան 50 օր և ոչ ուշ քան 60 օր։

7․Ազգային ժողովի հերթական և արտահերթ ընտրությունները ո՞վ է նշանակում

Ազային ժողովի հերթական և արտահերթ ընտրությունները նշանակում է Ազգաային Ժողովի նախագահը։

8․Պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն ո՞ր ոլորտներում

Պատգամավորը չի կարող զբաղվել առևտրով, բիզնեսով և այլ կազմակերպոթյուններում բացի ՝ գիտական գործերից։

9․Պատգամավորը կարող է զբաղեցնել ի՞նչ պաշտոններ

Պատգամավորը կարող է զբաղեցնել գիտության հետ կապված պաշտոններ։

10․Պատգամավորական գործունեության շրջանակներում հայտնած կարծիքի կամ քվեարկության համար կարո՞ղ է պատգամավորը հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկվել

Պատգամավորը ունի իրավունք ազատ արտահայտել իր կարծիքը։

 11․Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում ինչպե՞ս կարող է հարուցվել

Պատգամավորի նկատմամբ կարող են հարուցվել Քրեական հետապնդումներ ՝ ԱԺ-ի համաձայնությամբ։

12․Պատգամավորի լիզորությունների դադարումը և դադարեցումը

Պատգամավորի լիազորությունները դադարում են, երբ նա մահանում է։

13․ԱԺ նախագահ ո՞վ կարող է լինել

ԱԺ նախագահ կարող է լինել սովորոկան պատագամավորը։

14․ԱԺ նախագահը քանի՞ տեղակալ կարող է ունենալ

ԱԺ նախագահը կարող է ունենալ 3 տեղակալ։

15․Ընդդիմադիր խմբակցության կազմից կարո՞ղ է ԱԺ տեղակալ ընտրվել

Ընդդիմադիր խմբակցության կազմից ԱԺ տեղակալ կարող է դառնալ միայն մեկը։

16․ԱԺ-ն ինչպե՞ս է ընդունում պետական բյուջեն

Նրանք ընդունում են ԿԱռավարության կողմից։

17․ԱԺ-ում պատգավաորները բացի բանավոր հարցերից, ուրիշ ինչպե՞ս կարող են միմյանց հարցեր ուղղել

Նրանք կարող են հարցը գրավոր տալ։

18․Ո՞ր իշխանությանն է վերապահված երկրում ռազմական դրություն հայտարարել

Ռազմական դրություն կարող է ընդւոնել օրենսդիր իշխանությունը։

19․Ո՞ր իշխանությանն է վերապահված երկրում արտակարգ դրություն հայտարարել

Արտակարգ դրություն կրկին կարող է ընդունել օրենսդիր իշխանությունը։

20․Ո՞ր իշխանությանն է վերապահված վերացնել ռազմական կամ արտակագրգ դրությունները

Այդ դրություններ կարող են չեղարկվել օրենսդիր իշխանության կողմից։

Վառելիքաէներգետիկա

 1. Որո՞նք են տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները

Զարգացման նախադրյալներ են համարվում աշխարհագրական դիրքը, տարածքը, պայմանները, ռեսուրսները, հարաբերությունները և այլն:  Սակայն կան երկրներ, որոնք աչքի չեն ընկնում վերը թվարկված գործոններից և ոչ մեկով.  չունեն  ո’չ ընդարձակ տարածք, ոչ էլ հարուստ են բնական ռեսուրսներով, բայցհա մարվում են տնտեսապես բարձր զարգացած երկրներ:

 1. Զարգացման ի՞նչ պատմություն է անցել տնտեսության տվյալ ճյուղը

Այս ճյուղը անընդհատ կամ վերելք է ապրել կամ շատ վատ է եղել վիճակը։ Սկզբից Հայաստանը էներգիա է ստացել միայն ՋՐԷԿ-ների միջոցով։ Երբ պահանջարկը սկսեց գերազանցել արտադրությանը, մենք սկսեցինք օգտվել Անդրկովկասյան էներգետիկ համակարգից։ Արդեն Հայաստան գազ էր ներմուծվում և կամաց-կամաց շատանում էր արտադրանքը։ Իսկ ԱԷԿ-ի գործարկումից հետո վերջնականապես վերացավ էնեգիայի խնդիրը։ Արդեն արտադրվում էր էներգիա, որը ավելի շատ էր, քան պահանջարկը, և մենք սկսեցինք էներգիան արտահանել Անդրկովկասյան էներգետիկայի համակարգ։ Երբ փլուզվեց ԽՍՀՄ, սկսվեց տնտեսական ճգնաժամ և էլեկտրակայանների մեծ մասը սկսեց չգործել։ Մարդիկ չունեին լույս, հոսանք։ Ճգնաժամից դուրս գալու համար վերագործարկեցին ԱԷԿ-ը և կամաց-կամաց էներգիան վերականգնվեց ու նոր ՋԷԿ-եր ու ՋՐԷԿ-ներ բացվեցին։

 1. Ի՞նչ դեր ունի տվյալ ճյուղը ՀՀ-ի համար

Այս ճյուղը ամենակարևորբերից է, ոուովհետև առաբց սրա պեգությունհ չի կաուող զարգանա: Այս ճյուղի շնորհիվ է որ մարդիկ կարողանում են բարեկեցիկ կյանքով ապրել:

 1. Ի՞նչ կապ ունի տվյալ ճյուղը տնտեսության այլ ճյուղերի հետ

Զբոսաշրջության կարևորելը  տնտեսական մեծ շահ բերելուց և աղքատության դեմ պայքարելուց բացի , համատեղում է մարդկանց հանգիստն ու աշխատանքը : Համաշխարհային տուրիստական կազմակերպության առաջարկով` Սեպտեմբերի 27-ը Զբոսաշրջության համաշխարհային օր է հռչակվել:

 1. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում տվյալ ճյուղի զարգացման հեռանկարը

Իմ կարծիքով ամենինչ պետք է թարմեցվի օրինակ ԱԷԿ-ները, ՋԷ-երը: Պետք է օգտվել արևի քամու էներգիաներից:

Молчание-золото

Человека, который слишком много говорит, его называют болтуном. Он бесконечно болтает в школе или где-то в другом месте и утомляет терпение слушателей. Он не заботится о чувствах других и не дает им возможности выразить себя. Он не понимает, что его разговор скучный и скучнее. Это больше не интересует других. Такой человек обязательно вызовет критику своих слушателей. С другой стороны, человек который спокойный мало достигает вершин. Его речь краткая и по существу. Он знает цену тишине в жизни. Меньше говорить, но говорить с умом – это хорошо. Молчание – это своего рода дисциплина, которая исходит изнутри. И как Уильям Шекспир справедливо говорил, что речь – серебро, а молчание – золото.

Глаголы

 • ЗАПОМНИТЕ!
  Глаголы движения с префиксом по- обозначают абсолютное
  начало движения, а с префиксом при- прибытие субъекта в какое-либо
  место.СРАВНИТЕ!
  Аня пошла в университет. Аня пришла в университет.
  Антон поехал в Москву. Антон приехал в Москву. Упражнение 1. Прочитайте предложения, вставляя нужный глагол
  движения. Объясните употребление глаголов движения.
  идти – ходить

Упражнение 1.

Когда я шёл в университет, я встретил сестру Антона. 2. – Где ты был? – Я ходил в университет. 3. В прошлом году я ходил в спортивный зал каждый вторник и
четверг. 4. – Почему ты сегодня ходил на рынок пешком? – Я всегда хожу на рынок пешком. 5. Я купил эти книги, когда мы шли в новый магазин.

ехать – ездить
Мы познакомились с ней в поезде, когда я ездил в Петербург. 7. – Ты первый раз ехал на юг? – Нет, не первый. Я часто езжу на юг. 8. – Ты часто едешь к родителям? 9. – Ты был в Москве? – Да, я езжу туда на каникулах.

Упражнение 2. Прочитайте предложения, вставляя глаголы пойти
или поехать в нужной форме.
1.Елена взяла деньги и пошла в аптеку. 2. Нельсон захотел есть и пошол в
столовую. 3. Он сел в такси и поехал на вокзал. 4. Вчера мы решили посмотреть
новый фильм и поехали в кино. 5. Студенты сдали экзамены и поехали на экскурсию в другой город.

Упражнение 3. Скажите, что было дальше, используя глаголы
движения.
1.  Мы сели в автобус и поехали школу. 2. В магазине мы купили хлеб и пошли обратно домой. 3. Кончились занятия, и я поехала к маме. 4. Антон сдал экзамен и поехал. 5. Дождь кончился и мы с Антоном пошли.

Упражнение 4. Прочитайте предложения, вставляя глаголы прийти
или приехать в нужной форме.
1. Вчера я пришел в университет в 12 часов. 2. Мой брат приехал из Петербурга на прошлой неделе. 3. Эта студентка приехала в Белгород в прошлом году. 4. Мы пришли сюда
10 минут назад. 5. Скоро ко мне придёт друг. 6. Я пришёл домой поздно вечером.

Упражнение 5. Прочитайте предложения, вставляя пропущенные
глаголы движения.

 1. Друзья шли быстро, поэтому они пришли первыми. 2. Виктор шел медленно,
  поэтому он пришел последним. 3. Марта поздно встала, но шла в университет очень
  быстро, поэтому пришла вовремя. 4. Ван шел медленно, поэтому он пришел на урок позже
  всех. 5. Автобус ехал очень быстро, поэтому мы пришли рано. 6. Самолет прилетел в
  Белгород в 8 часов утра. 7. Павел плавает лучше меня, он первым доплыл к берегу.

Упражнение 6 Вставьте вместо точек подходящий по смыслу глагол движения:

1.Вчера весь день шел дождь, а сегодня чудесная солнечная погода. 2. Моя мама не любит носить золотые украшения. 3. Этот мальчик очень плохо ведет себя на уроке. 4. В кинотеатре “Москва” вышел новый американский фильм. 5. У вас плохое зрение, вам обязательно нужно носить очки. 6. Твоя новая прическа тебе очень идет . 7. Вчера на экзамене мне не повезло . Я вытянул неудачный билет. 8. Когда на уроке интересно, время прошло незаметно. 9. Моя подруга очень счастлива – она удачно вышла замуж. 10. Саша перешел на другую работу.

Упражнение 7. Составьте из двух простых предложений сложное с
придаточным причины:
1.Сегодня он опоздал, потому что его не разбудили.
2. Теперь каждый день шли дожди, потому что наступила осень.
3. Летом я буду работать в колхозе и поэтому я буду отдыхать только в сентябре.
4. Она не могла подойти к телефону, потому что у нее была высокая температура.
5. Мы не могли выполнить эту работу, потому что у нас не было опыта.
6. У молекул воды нельзя обнаружить свойства ни свободного кислорода, ни свободного водорода, потому что вода представляет собой не смесь
этих простых веществ, а химические соединения.

Упражнение 8. Закончите предложения, используя предлоги благодаря
и из-за.
1.  Сестра победила в конкурсе благодаря хорошей подготовки. (хорошая подготовка). 2.Из-за грозы (гроза) они не пришли. 3. Мы собрали хороший урожай благодаря дожди (дожди). 4. Проезд закрыт из-за ремонта дороги(ремонт дороги). 5. Река пересохла из-за засухи (засуха). 6. Благодаря счастливой случайности (счастливая случайность) они встретились. 7. Студенты хорошо сдали экзамен благодаря трудолюбии. (трудолюбие). 8.Из-за плохого настроения (плохое настроение) он не пошел на концерт.

Բառակազմություն

Ենթախումբ—խումբ (արմատ)-ենթա (ածանց)
Տձև—ձև (արմատ)-տ (ածանց) 
Ապերասան—երասան (արմատ)-ապ (ածանց) 
Համահունչ—հունչ (արմատ)-համա (ածանց) 
Ընդարձակ—արձակ (արմատ)-ընդ (ածանց) 
Ստորակարգ—կարգ (արմատ)-ստոր (ածանց) 
Տգեղ—գեղ (արմատ)-տ (ածանց) 
Պարագիծ—գիծ (արմատ)-պարա (ածանց) 
Գերխնդիր—խնդիր (արմատ)-գեր (ածանց) 
Տիկին—կին (արմատ)-տի (ածանց) 
Տհաճ—հաճ (արմատ)-տ (ածանց) 
Արտահերթ—հերթ (արմատ)-արտա (ածանց) 
Առերես—երես (արմատ)-առ (ածանց) 
Հոգյակ—հոգյ (արմատ)-ակ (ածանց) 
Ձուլածո—ձուլ (արմատ)-ածո (ածանց) 
Խառնուրդ—խառն (արմատ)-ուրդ (ածանց) 
Վերջույթ—վերջ (արմատ)-ույթ (ածանց) 
Օրհնյալ—օրհն (արմատ)-յալ (ածանց) 
Գովեստ—գով (արմատ)-եստ (ածանց) 
Վազք—վազ (արմատ)-ք (ածանց) 
Կծու—կիծ (արմատ)-ու (ածանց) 
Աղի—աղ (արմատ)-ի (ածանց) 
Փութկոտ—փութ (արմատ)-կոտ (ածանց) 
Ձիապան—ձի (արմատ)-ապան (ածանց)
 

Making a complaint, is it worth it?

Assignment for 25.05.2021
Dear students , on Friday you had a football match against the 9th graders from Varser village. In some words elucidate/ լուսաբանել the match.

On Friday, a group of boys from the Varser village visited us. They came on a tour to our school and we also had a football game against them. Looking at them, we thought they were playing very strong, but we were wrong. They entered the field, and in the first minutes of the match they conceded the first goal. The game ended 4-0 overall. The only bad thing was that we didn’t have much time for the game, so the game lasted 40 minutes. But anyway we were happy host them.


NEF Reading. Making a complaint, is it worth it? slide 87/ write down all the unknown words and make up sentences. Be ready to discuss in class.

Satisfactory – գոհացուցիչ
Particularly – մասնավորապես
Outstanding – ակնառու
Branch – մասնաճյուղ

The villagers were not satisfied with this year’s harvest
I like football very much, and I particularly like Lionel Andreas Messi among the players.
These are the prizes given for the most outstanding British theatrical performances of the year.
A branch mint of the United States was established in 1837 at Charlotte.

в ответе ли мы за поступки других людей, даже если это наши близкие люди?

Творческая работа в блогах: в ответе ли мы за поступки других людей, даже если это наши близкие люди?

Мы все знаем, насколько напряженной может быть жизнь, и как быстро все может немного измениться. Так легко обвинять в чем-то других людей или обстоятельства вокруг вас. принятие ответственности за то, что происходит в вашей жизни, это одна из самых важных вещей, которые вы когда либо сделаете, и одна из лучших. Когда вы владеете тем, что происходит в вашей жизни, вы действительно можете начать говорить и думать о своем будущем. Конечно, другие люди оказывают влияние, но вы несете ответственность за свои собственные действия и за все, что происходит в пределах вашего контроля. Это означает извинение, когда вы сделали что-то не так, или по крайней мере признание того, почему кто-то может ожидать от вас извинений. Осознав что вы сами отвечаете за свои собственни поступки, вам будет легче начать создавать свое собственное счастье и жизнь. И в конце я хочу добавить, что сначала вы должны отвечать за свои поступки, и после этого вы можете думать о других, но если этот другой ваш родственник, я думаю, вы можете помочь ему, или взять на себя ответственность за него.

Դանիել Վարուժան. «Ձոն»

 1. Դանիել Վարուժան. «Ձոն»
 1. Տեղեկություն գտիր սոսյաց անտառի ու սոսի ծառի մասին։

Սոսյաց անտառը գտնվում է Հայաստանի Արմավիրի մարզում։ Աշխարհի ամենահին արհեստական անտառներից է, որը պատմության մեջ հայտնի է նաև Արմենակ նահապետի անունով։ Ըստ ավանդության անտառը տնկել է Արմենակ նահապետը։

Արիական Բուն մշակույթի կրող Բնապաշտ հայերը պատերազմ էին գնում իրենց զինանշաններին կրելով Սոսի ծառի պատկերը։ Հայերը սրբագործել են սոսին և բարդին։ Սոսիի մասին հիշատակում է Մովսես Խորենացին։ Նա գրում է, որ Արա Գեղեցիկի մահից հետո մնում է նրա որդին՝ Անուշավանը, որին անվանում էին Սոսանվեր, որովհետև նա նվիրված էր Արմավիրում գտնվող Սոսյաց անտառին, որը պաշտամունքի վայր էր։ Անտառում աճել են հիմնականում սոսիներ։ Սոսի ծառը հայ ժողովրդի մոտ հայտնի է նաև չինար անունով։ Ի դեպ, թե մեկը, թե մյուսը ժամանակի ընթացքում դարձել են անձնանուններ։ Առաջինը՝ արական, Սոս ձևով, երկրորդը՝ իգական, Չինար ձևով։

 1. Ո՞ր ստեղծագործությունն է հիշեցնում կրկնվող «Ընդ եղեգան փող…» արտահայտությունը։

Այս ստեղծագործությունն ինձ հիշեցնում է Վահագնի ծնունդը։

 1. Մեկնաբանիր ամեն տունը և դրա ամփոփումը վերջին տողերով։ Ամեն տան համար բովանդակությունը բնորոշող 2-3 բառ գտիր։

1-ին տան մեջ Դանիել Վարուժանը խոսում է հայրենիքի մասին և նա ասում է, որ ուզում է լույս լինի հայրենիքու և տիրի խաղաղություն։

2-րդ տան մեջ հեղնիակը խոսում է այն մարդկնց մասին ՝ որոնք իրենց հայրենիքից գնացել են, նա ասում է, որ ողբ է լինելու նրանց համար։ Ընդ եղեգան փող ո՛ղբ ելաներ:

3-րդ տան մեջ նա խոսում է զոհվածների մասին, որոնց բոլորի մահը նա շատ ծանր է տանում։ Եվ ասում է, որ իր սիրտը տա նրանց։ Ընդ եղեգան փող սի՛րտս ելաներ:

4-րդ տան մեջ նա խոսում էր իր տան մասին, որ կուզեր կրկին իր տունը լիներ լեփ-լեցուն։ Տեսներ իր հորը, մորը։ Ընդ եղեգան փող ծու՛խ ելաներ:

5-ր տան մեջ հեղինակը խոսում է մարտիկների մասին, և նա ասում է պայքար, պայքար, պայքար այսինքն ՝ չհանձնվեք։ Ընդ եղեգան փող բո՛ց ելաներ:

 1. Հիշիր՝ քեզ ծանոթ որ բանաստեղծությանն է կառուցվածքով նման այս գործը։ Համեմատիր այդ երկու բանաստեղծությունները իրենց ոգեղենությամբ. ուշադրություն դարձրու վերջին տներին։
 1. Գույնով բնորոշիր այս երկու բանաստեղծությունները։

Ձոնի գույները ես պատկերացրեցի կարմիր և սև։ Կարմիր և սև, որովհետև ստեղծաործությունն վառ էր։

 1. Տեղեկություններ գտիր Դանիել Վարուժանի մասին։ Ամենահետաքրքիր փաստերը գրառիր քո բլոգում։

1․ Պոլիսը երեխայի վրա ծանր տպավորություն է թողնում։ Նա տեսնում է սուլթան Համիդի կազմակերպած ջարդի հետքերը։ Այդ օրերի հալածյալներից էր նաև բանաստեղծի պանդուխտ հայրը, որին հարազատները երկար ժամանակ որոնում և վերջապես գտնում են բանտում՝ շղթաների մեջ։

2․ Բանտարկյալ հորը նա պատմում է իրենց քաշած ծանր կյանքի մասին. տատը մահացել է, մայրը հիվանդ է և խուլ հազում է, չորացել են պարտեզի վարդենիները, ավերվել է հայրական օջախը։ Հայրը մի կերպ ազատվում է բանտից և աշխատում Պոլսի իջևանատներից մեկում։ Դպրոցական արձակուրդները պատանին անց է կացնում հոր մոտ և ականատես դառնում պանդուխտների տառապալի կյանքին։

3․ 1915 ապրիլի 24-ին Վարուժանը գտնվել է այն մտավորականների ու հասարակական գործիչների շարքում, որոնք ձերբակալվել են թուրքական ոստիկանության կողմից։ Նա շատերի հետ աքսորվել է Չանղըրը, որտեղ մնացել է կալանավոր։ 26 օգոստոսի 1915 թ., որպես թե տեղափոխվելով Չանղըրըից Այաշ, ճանապարհին նա դաժանորեն սպանվում է կազմակերպված դավադրությամբ՝ բանաստեղծ Ռուբեն Սևակի և երեք այլ աքսորականների հետ։

 1. Էսսե գրիր Դանիել Վարուժանի «Ձոն» բանաստեղծության շուրջ։

Դանիել Վարուժանի այս ստեղծաործությունն հայրենիքի, օջախի և մարտիկների մասին էր։ Նա պատմւմ էր տարբեր իրավիճակներ մեկին ՝ վատաբանում էր ՝ մյուսին փառք տալիս։ Այսքանից հետո ես հասկացա, որ նա ուզում էր բոլորին պատմել, թե ինչ է հայրենիքը և ուզում էր ասել, թե ինչպիսի ճանապրհ է անցել Հայասատնը և հայ ժողովուրդը։ Այս բանաստեղծությունը շատ ոգեշնչող էր։

Մայիսի 17-21

Մայիսի 17-21
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 27. 1-ին աշխարհամարտը և Կովկասյան ճակատը
ա/ Հայաստանը և Օսմանյան ու Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ծրագրերը
բ/ Կովկասյան ճակատը 1914-17թթ․ /բանավոր, էջ 112-115, նաև այլ աղբյուրներ/․
Թեմա 28. Հայոց մեծ եղեռնը
ա/ «Ցեղասպանություն» հասկացությունը
բ/ Հայերի ցեղասպանության երիտթուրքական պետական ծրագիրը
գ/ Մեծ եղեռնը
դ/ Մեծ եղեռնի հետևանքները /բանավոր, էջ 122-128, նաև այլ աղբյուրներ/․

Առաջադրանք․
1․ Ներկայացրե՛ք 1915թ․ Կովկասյան ճակատում տեղի ունեցած նշանակալի իրադարձությունները։

Կովկասյան ճակատը տեղի է ունեցել 1914-1917թթ. Թուրքական հրամանատարությունը կարևոր նշանակություն էր տալիս Կովկասյան ճակատին: Այս ուղղությամբ թուրքերը կենտրոնացրել էին 300 հազարանոց բանակը: Երբ գերմանական և թուրքական ռազմանավերը 1914 թ. հոկտեմբերի 16-17-ը անսպասելի հարվածներ հացրեցին Ռուսաստանի սևծովյան նավահանգստին: Պատերազմի սկզբում ռուսները Կովկասյան ճակատում ունեին 182-հազարանոց զորք: Մեկ ամիս անց ճակատային գիծը Բաթումի մոտից ձգվում է մինչև Ուրմիա լճի արևելքի մասերը: Կովկասյան ճակատում առաջին նշանավոր իրադարձությունը Սարիղամիշի ճակատամարտն էր: Այն ընթացավ 1914թ. դեկտեմբերի 9-ից մինչև 1915թ. հունվարի 5-ը: Թուրքական երրորդ բանակը, որի հրամանատարությունն անձամբ ստանձնեց Էնվեր Փաշան, կարողացավ գրավել Օլթին, Արդահանը և Կարսի-Սարիղամիշի շրջանում դուրս գալ ռուսական զորքերի թիկունքը: Ռուս զինվորների և հայ կամավորների հերոսական կռիվների շնորհիվ Օսմանյան 90-հազարանոց բանակը ջախջախվեց: Էնվեր Փաշան խոսւափեց գերի ընկնելուց: Թուրքական զորքերից փրկվեց միայն 12000 հոգի: Թուրքերը նաև հարձակման էին անցել Իրանի հյուսիսում: Օսմանյան կանոնավոր ուժերը և տեղական թուրք-քուրդ-թաթարական հարաբերությունները հաշվեհարդար տեսան Ատրպականի հայերի նկատմամբ: 1915թ. հունվարի դրությամբ այդ վայրերից մոտ 50000 հայ էր ներգաղթել Այսրկովկաս: Ռուսական Կովկասյան բանակը 1915թ. գարնանը գրավեց ՝ Թավրիզը և Վանը: Ռուսական զորամասերը նրանց հետ նաև հայկական կամավորական ուժերը հասան Մուշի և Բիթլիսի մատույցները, բայց այս անգամ չկարողացան գրավել այդ շրջանները: Անսպասելիորեն Վանի զորախումբը 1915թ. հուլիսի կեսերին նահանջեց: Կովկասյան ճակատում թվական շոշափելի առավելություն ապահովելով ՝ ռուսական զորքերը 1915թ. վերջից անցան վճռական գործողությունների: Ձմռան սառնամանիքի պայմաններում 1916թ. փետրվարի 3-ին նրանք գրավեցին Էրզրումը: Դա Կովկասյան ճակատում ռուսների ամենախոշոր հաղթանակն էր: Հետո Կովկասյան բանակը ամիսների ընթացքում գրավեց ՝ Տրապիզոն, Բաբերդ և Երզնկա քաղաքները:
2․ Ե՞րբ և ո՞ր փաստաթղթով է տրվել ցեղասպանության իրավական ձևակերպումը։ Ըստ այդ փաստաթղթի՝ ո՞ր գործողություններն են որակվում որպես ցեղասպանություն։

Միավորված ազգերի կազմակերպությունը 1948թ. դեկտեմբերի 9-ին ստեղծել է «Ցեղասպանության հանցագործությունները կանխելու և դրա համար պատժի մասին» փաստաթուղթը:Այն գործողությունները, որոնք կիրառվում են որևէ ազգի կամ կրոնական համայնքի լիակատար կամ մասնակի ոչնչացման նպատակով համարվում է ցեղասպանություն:
3․ Բացի հայերից, ուրիշ ի՞նչ ժողովուրդներ գիտեք, որոնց նկատմամբ երբևէ իրականացվել է ցեղասպանություն /գրավոր-բլոգային աշխատանք/․

Հայոց ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել 1915-1923 թվականներին՝ Օսմանյան կայսրության ղեկավար Երիտթուրքերի կողմից։ Ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներն էին երիտթուրքերի առաջնորդներ Թալեաթը, Ջեմալը և Էնվերը, ինչպես նաև «Հատուկ կազմակերպության» ղեկավար Բեհաեդդին Շաքիրը։  Այդ տարիների գործողությունների հետևանքով զոհվեց 1,5մլն հայ։ Թուրքիան մինչ այժմ չի ընդունել Ցեղասպանության եղելության փաստը։  Այս ամենը ստացել է «Գենոցիդ» անվանումը։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում տեղի է ունեցել հրեաների զանգվածային ոչնչացում։ 1933-1945 թվականների ընթացքում Նացիստական Գերմանիան՝ Հիտլերի գլխավորությամբ, սպանել ու տանջամահ է արել միլիոնավոր հրեաների։ Այս ամենը ստացել է «Հոլոքոստ» անվանումը։

1975-1977 թվականներին Կամբոջայում Ցեղասպանություն է տեղի ունեցել։ Այն ղեկավարել է Կամպուչի կոմունիստական կազմակերպությունը։ Այս ամենի ընթացքում զոհվել է 1,7մլնից մինչև 3մլն մարդ։

Ռուանդացիների ցեղասպանություն իրականացվել է 1994 թ. իշխանության գլուխ եկած ժամանակավոր կառավարության կողմից։ Արդյունքում մոտ 100 օրվա ընթացքում Ռուանդայում տարբեր տվյալներով մահացել է 500.000-ից 1.000.000 մարդ։

Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում գտնվող Սուդանում կոնֆլիկտ է ծնվել տեղի բնակիչների ու արաբախոս բնակչության միջև։ Զինված բախումների արդյունքում հազարավոր մարդիկ են զոհվեել։ Այս ամենը որակվել է որպես Ցեղասպանություն։

Ցեղասպանությունները դեռ շարունակվում են և այս մասին փաստում են Սիրիայում կատարվող իրադարձությունները։ Այժմ Սիրիայում պատերազմում են հազարավոր զինյալներ, որոնք սպանում ու ահաբեկում են հասարակ ժողովրդին։

Վերաբերականներ

Վերաբերականներ՝ գնահատողական վերաբերմունք.

 1. հաստատական-այո՛, անխոս, իհարկե, անշուշտ, անպայման, անտարակույս, ինչո՞ւ չէ…
 2. ժխտական-ո՛չ, չէ՛, բնավ
 3. երկբայական-ասես, արդյոք,, գուցե, դժվար թե, թերևս, ինչպես երևում է…
 4. գնահատողական-ափսոս, ավաղ,  հազիվ թե, հավանաբար…
 5. սաստկական-անգամ, էլ, իսկ, մանավանդ, հենց, անգամ, մինչև իսկ…
 6. սահմանափակման-գեթ, գոնե, միայն, թեկուզ, լոկ, սոսկ… և այլն։

Վերաբերականները նախադասության անդամ չեն դառնում։

Եթե վերաբերականները ամբողջ նախադասության իմաստն են երանգավորում, տրոհվում են որպես միջանկյալ բառեր։ Օր.՝ Նա, անկասկած, կկատարի խոստումը։

Հարցական երանգ ունեցող վերաբերականները՝ մի՞թե, չլինի՞ թե, ինչպե՞ս չէ և այլն, հարցական նշանով են գրվում, այո՛, ո՛չ, չէ՛, ա՛յ վերաբերականները՝ շեշտով։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Գտի՛ր վերաբերականները։ Տրված նախադասությունները վերլուծիր շարահյուսորեն։

 1. Թող բոլորը հիշեն պատմության դասերը։

Ենթակա – բոլորը
Ստորոգյալ – հիշեն
Հատկացուցիչ – պատմության
Ուղիղ խնդիր – դասերը

 1. Հանդեսին թող մասնակցեն բոլորը և, ցանկալի է, դիմակներով։

Ենթակա – բոլորը
Ստորոգյալ – մասնակցեն
Հանգման խնդիր – հանդեսին
Ձևի պարագա – դիմակներով

 1. Նա հաստատ խնամիական կապեր ունի մեր գործարանի տնօրենի հետ։

Ենթակա – նա
Ստորոգյալ – ունի
Որոշիչ – խնամիական
Հատկացուցիչ – գործարանի
Միասնության խնդիր – տնօրենի հետ

Ուղիղ խնդիր – կապեր

 1. Ամենասառնարյուն մարդն իսկ չէր դիմանա այդ տեսարանին։

Ենթակա – մարդն
Ստորոգյալ – չէր դիմանա
Որոշիչ – ամենասառնարյուն, այդ
Հանգման խնդիր – տեսարանին

 1. Շատերն իրոք անպատրաստ էին եկել քննության։

Ենթակա – շատերն
Ստորոգյալ – եկել էին
Ձևի պարագա – անպատրաստ
Տեղի պարագա – քննության

 1. Այո՛, դժվար կացության մեջ էր հայտնվել սպարապետը։

Ենթակա – սպարապետը
Ստորոգյալ -հայտնվել էր
Որոշիչ – դժվար
Տեղի պարագա – կացության մեջ

 1. Բոլորն էլ հուզված էին. չէ՞ որ նման քայլ չէին սպասում Վահանից։

Ենթակա – բոլորն էլ
Ստորոգյալ – չէին սպասում
Ուղիղ խնդիր – քայլ
Անջատման խնդիր – Վահանից

 1. Չհասցրեց նույնիսկ ձիուց իջնել, երբ պահակազորը վրա տվեց։

Ենթակա – պահակազորը
Ստորոգյալ – վրա տվեց
Անջատման խնդիր – ձիուց
Ժամանակի պարագա – երբ

 1. Ժպտում էր, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։

Ստորոգյալ – ժպտում էր, չէր եղել

 1. Դու, սակայն, հանձնարարությունը չես կատարել։

Ենթակա -դու
Ստորոգյալ – չես կատարել
Ուղիղ խնդիր – հանձնարարությունը

 1. Դահճին անգամ դուք կդյութեք։

Ենթակա – դուք
Ստորոգյալ – կդյութեք
Ուղիղ խնդիր – դահիճին

 1. Այդ կողմերում Արաքսի խաղաղ ու լուռ ընթացքը այնպիսի տպավորություն էր թողնում, որ ջուրն ասես կանգնած լիներ։

Ենթակա – ընթացքը
Ստորոգյալ – տպավորություն էր թողնում, կանգնած լիներ
Հատկացուցի – Արաքսի

Որոշիչ – խաղաղ, լուռ

 1. Ցնծում է անտառը, ու միայն վայրի կաղնին է կանգնել խոհուն ու տխուր։

Ենթակա – անտառը, կաղինին
Ստորոգյալ – ցնծում է, կանգնել է
Որոշիչ – վայրի
Ձևի պարագա – տխուր

 1. Գեթ հայրը մնար… , բայց հայրն էլ գնաց, երբ որդին չկար տասը տարեկան։

Ենթակա – հայրը, որդին
Ստորոգյալ – մնար, գնաց, չկար
Չափ ու քանակի պարագա – տասը տարեկան

 1. Մեծ հնարավորություններ բոլորն են ունենում, բայց շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ ունեցել են նման հնարավորություն։

Ենթակա – բոլորն, շատերը
Ստորոգյալ – ունենում են, չգիտեն, ունեցել են
Որոշիչ – մեծ
Ուղիղ խնդիր – շ հնարավորություն

 1. Նռան ձորում իբր կայծակ է խփել ծառին։

Ենթակա – կայծակ
Ստորոգյալ – խփել է
Տեղի պարագա – Նռան ձորում
Հանգման խնդիր – ծառին

 1. Աստծու արարած աշխարհի վրա օդը, անշուշտ, ամեն տեղ ազատ է։

Ենթակա – օդը
Ստորոգյալ – ազատ է

Տեղի պարագա – աշխարհի վրա
Որոշիչ – Աստծու արարած

 1. Գուցե նրա հերթն է գալիս՝ զգալու, որ կյանքը, ցավոք, հաճախ նաև վիշտ է տալիս։

Ենթակա – հերթն, կյանքը
Ստորոգյա լ -գալիս է

Ժամանակի պարագա – հաճախ
Հատկացուցիչ – նրա

 1. Այդ գաղտնիքը ես չեմ հայտնել նույնիսկ ընկերոջս։

Ենթակա – ես
Ստորոգյալ – չեմ հայտնել

Ուղիղ խնդիր – գաղտնիքը
Որոշիչ – այդ
Հանգման խնդիր – ընկերոջս

 1. Բառերից միայն մեկ բան է պահանջվում. լինել հասկանալի։

Ենթակա – բան
Ստորոգյալ – պահանջվում է
Չափ ու քանակի պարագա – մեկ