Նախագիծ 7 դաս 15

Դաս 15.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

9001

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

999,000,000

999000

3) 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

50 Հավասար

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

2

Լրացուցիչ(տանը)

5) Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր հաջորդ դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ նախորդ դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (x + 324) + 18 = 555,           դ) (x – 90) – 617 = 1000,

բ) (x + 10) – 56 = 344,              ե) 136 + (x – 26) = 839,

գ) (x – 83) + 215 = 940,            զ) 405 + (x + 394) = 2505։

7) Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի։

8) Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

Advertisements

Домошние задание расказ

Есть трое детей, их отец умирает.

Однажды отец сказал.

-Кто может найти  хорошую работу, и зараьотать  хорошии  деньги получит моя половина.

Старший сын идет на работу и его принимают его, потому что он глуп.

Средний  идёт  на работу его не принимает говоря что вы глупы.

Самый младший идет и его принимают  на работу.

Однажды отец позвал своих сыновей и сказал.

-Кто нашла работу?

-Старший  говорит:

-Меня не приняли, потому что я глуп сказали.

«Средний говорит:

-Мне сказали, что я глуп.

«Младшей  сказал.

«Меня приняли на работу.

Отец сказал:

«Молодец   мой сын ты будешь хранителем нашего дома, и я дам тебе одну из моих частей.

Երեք որդիները

8E30A6E7-7D3B-459A-B752-1DA7C242B054

Լինում է երեք երեխա,նրանց հայրը մահամերձ է  լինում:

Մի օր հայրը ասաց.

-Ով որ կարողանա լավ գումար աշխատել և լավ գործի ընդունվել, նրան կհասնի իմ կեսը:

Մեծ որդին գնում է աշխատանք ման գալու, նրան չեն ընդունում, որովհետև նա անխելք էր:

Միջնեկ որդին գնում է աշխատանք ման գալու, նրան էլ չեն ընդունում` ասելով, որ դու անխելք ես:

Փոքրը գնում է և ընդունվում աշխատանքի:

Մի օր հայրը կանչում է որդիներին և ասում.

-Ով է գտել իրեն աշխատանք:

Մեծը ասում է.

-Ինձ չընդունեցին,:

-Միջնեկը ասում է.

-Ինձ ասացին, որ ես անխելք եմ:

-Փոքրն ասաց.

-Իսկ ինձ ընդունեցին

Հայրն ասաց.

-Ապրես,որդիս, դու կլինես մեր տան պահողը, և ես քեզ եմ տալիս իմ մասերից մեկը:

 

Նախագիծ 7 դաս 12

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25=40

դ) 1295 ։ 0,37=35

է) 888 : 0,37=

բ) 169 ։ 1,3=

ե) 276 ։ 2,3=

ը) 302 : 0,2=

գ) 7920 ։ 3,6=

զ) 10572 ։ 8,81=

թ) 4451 : 44,51=

6) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 = 12,34 ։ 26

 

գ) 0,1901 ։ 2 = 1901 ։ 2 =

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 =

դ) 7,26 ։ 5,17 ∗ 7260 ։ 5,17 =

7) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 52,3527 ։ 3,27=16,01

գ) (–19,558) ։ (–7,7)= 254

ե) (–0,90216) ։ 0,14 =

բ) (–32,8) ։ (–8,2)=

դ) 0,1938 ։ 0,51 =

զ) (–0,0101) ։(–10,1) =

8) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ x = –24

բ) (–7) ⋅ x = +42,

գ) (–3) ⋅ x + 1 = +22

դ) (+8) ⋅ x + 1 = +1

Խաղաղություն

9BD7E3F1-648B-44B5-9F88-01FBDF9CBC73

Այս նկարը իմ կարծիքով խաղաղությունն է: Ես շատ եմ ուզում, որ իմ երկրում լինի խաղաղություն:  Խաղաղությունը որ լինի, պատերազմ չի լինի, մարդիկ իրար կհասկանան և ցույցեր չեն անի: Իսկ չեմ ուզում պատերազմ լինի, որ մարդիկ չզոհվեն, և երկրի բնակչությունը չքչանա, առանց այդ էլ քիչ ենք: Ուզում եմ ցույցեր չլինի են, որ մեր երկիրը չաղտոտվի, ճանապարհները բաց լինեն և մարդիկ նորմալ գնան աշխատանքի: Ուզում եմ, որ մարդիկ իրար հասկանան, առանց կռվի, թե չէ դրանից էլ են մարդիկ զոհվում: Հիմա կարելի է ասել, որ մեր երկրում խաղաղություն է: