Homework

 

I playing football-l play football

I walking-I walk.

I going to school-I go to school

I talking with my friend-I tall with my friend.

I am sitting-I am sit.

Advertisements

Գլուխ քսանյոթերորդ. ԲՈԼՈՐ ՀՐԱՇԱԼԻ ՍԽԱԼՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ.

1.Լավագույն բարեկամները հանգիստ ու անհոգ են, նրանք ընկերություն են անում առանց նույնիսկ իրար հետ խոսելու կարիք զգալու: — Քեզ համար ո՞վ կարող է լինել լավագույն բարեկամ:

Ինձ համար լավագույն բարեկամը այն մարդ է, ով բարի է, հոգատար:
2.Ինձ թվում է, որ երեխան միշտ ինչ֊որ մանկական բան է որոնում մեծերի մեջ։ — Գրիր, թե ի՞նչ ես փնտրում մեծերի մեջ:

Ինձ  դուր չի գալիս մեծերի հետ լինել, որովհետև նարանք խոսում են մեծական բաներ և դա ինձ հետաքրքիր չէ:
3.Մոր տված խորհուրդներից ո՞րը դու կընդունեիր. ինչու՞:

Իմ համար իմ մոր խորհուրդներից է որ ես լավ սովոր եմ որ լավ մարդ դարնամ:
4.Ստեղծագործական աշխատանք (6-8 նախադասությամբ) — Երբևէ լսե՞լ ես քո սրտի ձայնը. ի՞նչ է այն քեզ ասում:

Սրտի ձայնը կարող է լինել տխուր, ուրախ,երջանիկ:Երբ որ ուրախ բան է լինում քո սիրտը զգում է որ դու ուրախես:Երբ որ տխուր բան է լինում քո սիրտը զգում է որ դու տխուրես:Երբ որ երջանիկ բան է լինում քո սիրտը զգում է որ դու երջանիկես:Բայց միշտ չէ որ սիրտտ տխուր է լինում դու տխուրես լինում դու կարողես այնպես անել որ սիրտդ լինի կամ երջանիկ կամ ուրախ:

Домашние задания

Мой любимый город.

У каждого человека есть свой любимый город. Чаще всего любимым называют тот город, где промчалось детство человека, ведь именно с детством связаны самые дорогие сердцу воспоминания.

Любимый город… Этому городу вовсе не обязательно быть столицей, городом миллионером. Он может быть маленьким тихим, но очень родным.

Города, как и люди, — у каждого своя судьба, своё лицо и свой характер

Ереван — город моего детства. Здесь я родился. Я люблю этот город, сам не знаю, за что. Ни за что, наверное, пока конкретно, точнее, за то, что он есть, что он именно такой, непохожий ни на какой другой город. Есть просто чувство, которое я не могу объяснить словами, а могу объяснить это чувство в сравнении: с любовью к родным. Ведь их мы любим не за что-то, а просто за то, что они есть.

А за что ты любишь свой город? На что он похож? С чем ты можешь сравнить его? Какие слова ты можешь подобрать для описания своего города?

Я, конечно, ещё мало знаю о своём городе, но с каждым годом я всё больше узнаю о его истории, о людях. И каждый год я открываю для себя его по-новому.

Что нового ты узнал недавно о своем городе? Какие знаменитые люди, уже известные тебе, живут в твоем городе?

Я люблю свой город, здесь много интересных и красивых мест, разных памятников.

Какие известны тебе? Что ты можешь рассказать о них?

В городе построено много красивых, современных зданий.

А какие здания не нравятся тебе?

 

Свой город я назову городом Счастья, Добра и Солнца. Таким я знаю свой город. И для каждого он свой и, конечно же, самый родной и самый чудесный.

А как ты назовешь свой город?

 

1.Письменное грамматические задание «Распутай предложение»(работа с деформированным предложением)

Находится, дом, площадь, перед-Площадь находиться перед домам.

Дом, около, кинотеатр, есть-Окло домом есть кинотеатр.

Рядом, рынок, с, дом-Рядом с домам рынок.

Улица, на, дома, строят.Дом строят на улице.

Գլուխ քսանվեցերորդ. ԿՅԱՆՔՈՒՄ ՄԻՇՏ ՑԱՎ ԿԼԻՆԻ

— Կյանքում միշտ էլ ցավ կլինի,–– ասաց միսիս Մաքոլին,— սակայն այդ բանի գիտակցությունը չպետք է մարդուն հուսահատեցնի։ Լավ մարդը աշխատում է հաղթահարել այդ ցավը։ Իսկ հիմարը այդ նույնիսկ չի տեսնում, քանի դեռ չի զգացել իր մարմնի վրա։ Իսկ չար մարդը այն ավելի կխորացնի և կտարածի իր շուրջը։ Սակայն բոլորն էլ անմեղ են, որովհետև ինչպես չար մարդը, այնպես էլ հիմարն ու լավը իրենց կամքով չեկան այստեղ և ոչ էլ իրենք իրենց ստեղծվեցին ոչնչից։

Իմձ դուր եկավ այս մասը, որովհետև  Միս Մաքոլին ճիշտ ասում, որ կյանքում միշտ ել ցավ կլինի լինի դա լավ մարդ թե վատ:Լավ մարդը  կփորձի հաղթահարել այդ ցավը իսկ վատ մարդը ոչ:

 

 

Գլուխ քսանհինգերորդ. ԵՐՋԱՆԻԿ ԵՂԻՐ, ԵՐՋԱՆԻԿ ԵՂԻՐ

— Կոնֆե՞տ,— հարցրեց հայրը,— շատ լավ, ահա քեզ կոնֆետ։

Կոնֆետի բաժնից հայրը ընտրեց երեխաների շատ սիրած հինգ սենթանոց կոնֆետը և տվեց որդուն։ Տղան լավ զննեց այն, հանեց վրայի թուղթը, մի մեծ կտոր կծեց շոկոլադով պատած կոնֆետից, նորից դանդաղ ծամեց ու կուլ տվեց։ Բայց դա էլ նրա ուզածը չէր. պարզապես կոնֆետ էր, քաղցր, այո, բայց ուրիշ ոչինչ, ոչինչ։ Տղան հորը վերադարձրեց այդ կոնֆետը, որը, ավաղ, նրան երջանկություն չէր բերել։ Հայրը համբերությամբ իր վրա վերցրեց այն չփչացնելու պարտականությունը։ Նա վերցրեց կոնֆետի կտորը, կծեց, հետո փոխեց միտքը, շրջվեց և կոնֆետը նետեց աղբարկղը։ Չգիտես ինչու, նա հանկարծ համակվեց զայրույթով և մտքում անիծեց այն մարդկանց, որոնք այժմ ապրում են յոթ հազար մղոն հեռու, և մի ժամանակ, թեև հարևան էին, իրենց նկատմամբ եղել էին անմարդկային, անողոք, կամ առնվազն տգետ. «Ախ, շներ», հայհոյեց նա սրտի խորքից։

 

Ինձ դուր եկավ այս մասը, որովհետև հայրը այնպես էր ուզում աներ որ իր տղայի ուզածը աներ , նա չէր ուզում որ իր տղան տխրեր:

Գլուխ քսանսչորսերորդ. ԾԻՐԱՆԻ ԾԱՌԸ

Յուլիսիսը երեք քայլ հեռացավ, կանգնեց և դիտեց։ Նա վիրավորված չէր Օգիի հրամաններից։ Նա հասկանում էր օրենքը։ Նա պարզապես դեռ պետք եղածին չափ մեծ չէր։ Նա թեև ուզում էր հարգել օրենքը, բայց չէր կարողանում դիմանալ խմբի մեջ լինելու ցանկությանը։

 

Ինձ դուր եկավ այս մասը, որովհետև նա հարգում էր օրենքը բայց չէր կարողանում դիմանալ Օգիի օրենքներին:Նա շատ օրինապահ մարդ է:

 

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ (ՏԱՆԸ)

5) Ի՞նչ է ցույց տալիս երկու մեծությունների հարաբերությունը, եթե

այն 1­ից մեծ է։ Իսկ եթե 1­ից փո՞քր է։

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) 3/4:1/4+7/2×4+38×11/5-3/50:1/5=100 3/10

բ) (8 3/10-6 1/5):5/11+(3/8-5/16):5/9=

գ) (9/25×5/18):6/35+(28/5:7/20)x15/4=

դ) (3/4-1/2)x12/5+(7/6-5/12)x36/25=

7) Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով ման­

րակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց

աշխատանքի ­3/4ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։

Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները ժամանակին կատարել

նախատեսված աշխատանքը։

այո կարողացան

8) Գտե՛ք`

ա) հարաբերությունը, եթե հարաբերության հաջորդ անդամը 3/10է,

իսկ նախորդը՝ 5,

բ) հարաբերության հաջորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 23-ի, իսկ նրա նախորդ անդամը 89է,

գ) հարաբերության նախորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 112-ի, իսկ նրա հաջորդ անդամը 710է։

9) Տուփի մեջ կան 31 կարմիր և 96 սպիտակ գնդիկներ։ Առանց

նայելու` առնվազն քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել տուփից, որպեսզի

նրանց մեջ անպայման լինեն նույն գույնի երկու գնդիկներ։

Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե կարմիր և սպիտակ գնդիկ-

ների քանակները նույնը լինեն, օրինակ՝ ամեն գույնի 50 գնդիկ։

3