Ամառային ճամբար շարադրություն

Ես սիրում եմ ճամբարը, որովհետև այնտեղ մենք ընկերներով խաղում ենք, լիքը ճամփորդությունների ենք մասնակցում, լողավազանում լողում ենք: Մեր ճամբարային օրերը  շատ լավ են անցնում: Ես ընտրել եմ ընկեր Իվետայի ջոկատը, որովհետև  մենք  լիքը ճամփորդությունների ենք գնւմ, նաև մեր բոլոր ընկերները այնտեղ են: Ընկեր Իվետայի խմբում մեր դասարանի տղաներն են համարյա:

Անդաստան

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա:

Revision English

Revision
5th garde
Grigor,Grigoryan, class 5-2

1. Կարդա տեքստը
My dad
I live in England with my dad and sister. I am 10 years old. My dad’s name is
Harry. I look like my dad but I have green eyes and my dad has got blue eyes. My dad is a teacher. He often gets up early and goes to the library. He likes reading and music.
He teaches Maths. I don’t like Maths. Usually my dad helps me to do my homework.

Տեքստի վերաբերյալ հարցեր կազմիր։

Where they live?

How old are you?

What are dad’s name?

What color is the boy’s eyes?

What color is the dad eyes?

What works for his father?

what his father who liked to deal

Այս աղյուսակում թաքնված են տեքստից որոշ բառեր, գտիր դրանք

Homework, maths, dad, library, old, like, go, tea, usually, time, music, end

2. Ընդգծիր ճիշտ տարբերակը
1. All my friends know English … than me.
a) better b) good c) best
2. One of my friends is the…student in the class. He doesn’t like to study.
a) bad b) worse c) worst
3. My school bag is….than my friend’s bag.
a) heavy b) heavier c) heaviest
4. I am the …dancer in the world.
a) bad b) worse c) worst
5. My grandfather has a lot of books. But he has … books than we have in our
school library.
a) little b) less c) least
6. I am good at the…school subjects.
a) many b)more c) most

3. Տեղադրիր any, some, or no
1. Do you need any help?
2. I have some money.
3. He doesn’t have no problems.
4. I have some homework for today.
5. I have any brothers and sisters.
6. She is unhappy because she doesn’t have any friends.
7. I can’t make a sandwich because there isn’t no bread in the house.

4. Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով
1. I was write a letter yesterday. (write)
2. The doctor is driving a car now. (drive)
3. The girls is coming home from school. (come)
4. The teacher will give an English lesson tomorrow. (give)
5. We are siting in the classroom now. (sit)
6. He puting the books into my bag. (put)
7. The woman are washed her hair last week. (wash)
8. The girl will run to school tomorrow. (run)

Հնաոճ սիրավեպ սիրային ոտանավորներով և այլևայլ բաներով

1.Անծանոթ բառերը դուրդ գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

Շինծու-սուտ

Եռանդ-աշխուժություն

Ճողոպրել-փախչել

 

2.Այս պատմությունը պատմիր՝

ա) միսս Դաֆնիի կողմից

Մի օր ես եկա և տեսա մի սիրային ոտանավոր իմ ու միստր Դերրինգրի մասին: Կասկածեցի դասարանի ամենատարեց աշակերտի վրա: Նրան հարցրեցի, թե նա ինչու է գրել այս ոտանավորը, նա անընդատ ասում էր, որ նա չի գրել: Ես վերցրեցի քանոնը և հարվածեցի նրա աջ մատներին: Բոլոր երեխաները ծիծաղում էին: Հետո քանոնը բարձրացնելուց դիպավ նրա քթին: Այդ տղան ինձ հակաճառում էր: Ես հերթով բոլորին հարցնում էի, բոլորը ասում էին չէ: Հետո ես սայթակեցի և ընկա գետնին: Հետո ես ընկել էի այդ տղայի հետևից: Նա թողեց, որ ես նրան բռնեմ: Ես նրան տարա տնօրեն միստր Դերրինգրի մոտ: Միստր Դերրինգրը նրան հարցրեց, թե ինչու է դա գրել, բայց այդ տղան պնդում էր, որ նա չէ գրել: Տնօրենը նրան իր գոտիով ծեծեց, իսկ տղան կապտուկներով ու գոռգոռոցներով հետ եկավ դասարան: Հաջորդ օրը նորից սիրային ոտանավոր էր գրած: Երբ այդ տղան ներս մտավ ես նրա վրա կասկածեցի: Նա նորից ինձ հակաճառում էր: Ես նրան տարա տնօրեն միստր Դերրինգրի մոտ: Միստր Դերրինգրը կարդաց և տղային հարցրեց, թե ինչու է գրել և ասաց որ շատ վիրավորական է գրել միսս Դաֆնիի մասին: Տղան ասում էր, որ նա չի գրել: Հետո տնօրենը հարցրեց, թե նա ինչոր մի բան նկատել է, որ գրել է, բայց տղան անընդատ ասում էր, որ նա չի գրել: Տղան ասաց, որ եթե տնօրենը սիրահարված է Տնօրենը ասաց, որ մյուս անգամ մի քիչ լավը գրի: Տղան ասաց, որ լավը կգրի: Հետո տնօրենն ասաց, որ տղան գոռա: Տղան ասում էր որ չի ստացվի: Հետո տնօրենը խփում էր աթոռին և տղան անբնական գոռում էր: Հետո տղան տեսավ, որ ես նայում եմ բերանս բաց: Տղան ուզում էր ասել միստր Դերրինգրին, բայց չհասցրեց և երբ ես հազացի տնօրենը նայեց ինձ: Ես ներս մտա և ասացի որ չեմ կարող այս դպրոցում մնալ: Տնօրենը ասաց, որ նրանք փորձ էին անում և հարցրեց տղային, իսկ տղան պատասխանեց ոչ: Հետո երբ արձակուրդները սկսեցին հաջորդ դասարանում արդեն ես դաս չէի տալիս:

բ) միստր Դերրինգրի կողմից:

Մի օր միսս Դաֆնին մտավ դասարան և տեսավ, որ գրատախտակին սիրային ոտանավոր է գրած իմ և նրա մասին: Նա կասկածեց ամենատարեց աշակերտի վրա: Նա անընդհատ հարցնում էր տղային, թե ինչու է գրել, բայց տղան միշտ պատասխանում էր որ նա չէ գրել: Միսս Դաֆնին վերցրեց քանոնը և հարվածեց տղայի աջ մատներին: Երբ նա բարձրացնում էր քանոնը դիպավ տղայի քթին և դա շատ վիրավորական էր տղայի համար: Հետո միսս Դաֆնին սայթակեց և ընկավ: Միսս Դաֆնին հերթով բոլորին հարցրեց, թե ով է գրալ և բոլորն էլ պատասխանեցին ոչ: Միսս Դաֆնին ընկավ այդ տղայի հետևից և բռնեց նրան: Նրան բերեց իմ մոտ: Ես նրան հարցրեցի, թե ինչու է գրել այդ ոտանավորը, բայց նա շարունակ ասում էր, որ նա չէ գրել: Ես ասացի նրան որ իր կարծիքով միսս Դաֆնին տգեղ է: Ես նրան հարցրեցի, որ կարող է դու տեսել ես, որ միսս Դաֆնին ինձ հիացմունքով է նայում: Նա ասաց, որ նա չէ գրել այդ ոտանավորը: Ես նրան գոտիյով ծեծեցի: Տղան կապտուկներով և գոռալով հետ գնաց դասարան: Հաջորդ օրը նորից մի սիրային ոտանավոր էր գրած իմ և միսս դաֆնիի մասին: Երբ այդ տղան ներս մտավ նորից միսս Դաֆնին նրան բերեց իմ մոտ: Ես կարդացի ոտանավորը և հարցրի, թե ինչու է գրել: Նա անընդհատ պատասխանում էր, որ նա չի գրել: Նա ինձ ասաց, որ եթե սիրում եմ միսս Դաֆնիին ես նրա համար ոտանավոր գրեմ, իսկ ես պատասխանեցի, որ ես ոտանովոր կրել չգիտեմ: Հետո պայմանավորվեցինք, որ մյուս անգամ տղան ավելի լավ գրի ոտանավորը: Հետո ես տղային ասացի, որ նա գոռա, բայց նա ասաց, որ կարող է չստացվի: Հետո պայմանավորվեցինք, որ ես 10 անգամ խփեմ աթոռին, իսկ նա գոռա և այդպես էլ արեցինք: Տղան տեսավ միսս Դաֆնիին և ուզում էր ինձ ասել, որ էլ չհարվածեմ քանի որ միսս Դաֆնին բերանը բաց նայում էր, բայց ես հարվածեցի: Միսս Դաֆնին հազաց և ես թեքվեցի դեպի նրան: Նա ներս մտավ և ասաց, որ չի կարող այս դպրոցում աշխատել: Ես նրան ասացի, որ մենք փորձ էինք անում և հարցրեցի տղային, բայց տղան ասաց, որ ոչ: Երբ արձակուրտները սկսեցին միսս Դաֆնին արդեն չէր երևում դպրոցում:

7. Նկարագրված դասը համեմատիր ձեր դասերի հետ։

Մի անգամ ես ռուսերենի դասաժամին ջրով  կրակեցի աղջիկների վրա, հետո ընկեր Գայանեն, հարցրեց ,թե ով է կրակել աղջիկների վրա բոլորը ասեցին որ Արշակն է կրակել, և Արշակին դորս հանեցին դասարանից:

Ամփոփիչ թեստային առաջադրանք․ մթնոլորտ

1.Ամպերր տարբերակում են րստ իրենց արտաքին տեսքի և բարձրութ­յան: Կան ամպերի տասնյակ տեսակներ, սակայն առանձնացնում են երեք հիմնական խումբ՝ կույտավոր (առաջացնում են տեղատարափ անձրև ու կարկուտ), շերտավոր (առաջացնում են մանրամաղ անձրև կամ ձյուն) և փետրավոր (տեղումներ չեն առաջացնում):

2.Մթնոլորտի շերտերն են ,ներքնոլորտ, վերնոլորտ-։ Մենք ապրում և ստեղծագործում ենք  շերտում։
3.Մթնոլորտի կողմից Երկրի մակերևույթի և դրա վրա գտնվող առար­կաների վրա գործադրած ճնշումը կոչվում է մթնոլորտային ձնշում։ Մթնոլորտային ճնշումը չափում են ճնշաչափ (բարոմետր) կոչվող սար­քով, որր լինում է սնդիկյան և մետաղային աներոիդ (առանց հեղուկի):
4.Տարբերում են քամու հետեյալ տեսակ ները՝բրիզներ , լեռնահովտային քամիներ, պասսատներ,մուսսոններ : Իրեն ուղղությունը չի փոխում պասսատները։
5.Երբ օդն սկսում է հագենալ ջրային գոլորշիներով, և ջերմաստիճանր նվազում է, մթնոլորտում գտնվող ջրային գոլորշիներր խտանում են, ինչի հետևանքով առաջանում են  ամպեր և մառախուղներ:

Ֆոտոսինթեղ

 

 

image

Ֆոտոսինթեզ (հուն.՝ φωτο- «լույս» և σύνθεσις – «սինթեզ» բառերի համակցումից:

Բույսերի բջիջներում, որոնցում քլորոֆիլ է պարունակվում, տեղի են ունենում կենդանի աշխարհի համար վիթխարի նշանակություն ունեցող ուրույն գործընթացներ։ Բուսական բջիջներն ընդունակ են օրգանական նյութեր սինթեզելու պարզ անօրգանական միացություններից՝ դրա համար օգտագործելով Արեգակի ճառագայթային էներգիան։ Արեգակնային (լուսային) ճառագայթման հաշվին կատարվող օրգանական միացությունների սինթեզը կոչվում է ֆոտոսինթեզ։

Ֆոտոսինթեզն արտահայտվում է հետևյալ գումարային հավասարումով.

6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык

1.Подчеркни местоимения.

Если я сорву цветок,

Если ты сорвёшь цветок,

Если он, и я , и ты

Если мы сорвём цветы, то окажутся пусты

И деревья, и кусты.

2.Замени имена существительные подходящими местоимениями. Определи лицо и число.

здание- ________( __л,____ч.) берлога-________( __л,____ч.)

изба-________( __л,____ч.) дожди — ________( __л,____ч.)

гнёзда-________( __л,____ч.) брат- ________( __л,____ч.)

3.Зачеркни в каждой строчке лишнее слово.

А) я, они, на, ты

Б) но, оно, она, они

В) я, Яна, ты, вы

4.Вставь подходящие местоимения.

Я нарисую ёлочку. А ты что будешь рисовать? Когда он приедет? Завтра мы пойдём на речку. Кого вы ждёте? Почему они улетают?

Разгадай

Первый слог – личное местоимение.

Второй слог – детская болезнь.

А целое слово – тот предмет, который выбрасывают, когда он нужен, и поднимают, когда он не нужен.

Что это? _________________________________________________