Արդյունաբերություն

  1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:

Նոր ճյուղերից է էլեկտրաէներգետիկան և մեքենայացումը։

2.Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

Իմ համար արդյունաբերության առաջին ճյուղը դա մեքենայացումն է, որովհետև կյանքը ավելի է հեշտանում, իսկ որ կյանքը հեշտանում է բնակչուցյան թիվնել է մեծանում։

3.Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն

  1. Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները:

World_map_blank.png

2.Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում:

Վառելիքը շատ կարևոր դեր ունի, որովհետև վառելիքը ամեն տեղ պետք է գալիս օրինակ՝ տնտեսության մեջ։

3.Որո՞նք են վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Վառելիքաէներգետիկայի արդյունաբերության զարգացման նախադրյալներն է, օրինակ՝ ռեսուրսները։

Русский язык. Отчёт

Мои проекты

Моё увлечение летом 

Рыба

<<Места, куда хочется вернуться>>

Интервью с…

 

Мои сочинения

О чём говорят книги

Обида

Каждый человек может стать мудрым 

Очень интересная новогодния история 

 

Расказы которые я прочитал

Казаки, Ёлка, Разговор у директора, Эх Катя-Катя, Планеты. Космос, Притча о двух сосуд, Бабочка.

 

Մամուռներ

Մամուռներ մասին

Մամուռներ  մամռանմաններ, ցամաքային, հազվադեպ քաղցրահամ ջրերի ինքնասուն բույսեր։ Բաժանվում են 3 դասի՝

  • Անթոցերոտայիններ ,
  • Լյարդամամուռներ
  • Տերևացողունայիններ կամ իսկական մամուռներ

Հայտնի է մոտ 27000, ՀՀ-ում՝ 430 տեսակ (մոտ 100-ը Կովկասում հանդիպում են հազվադեպ)։ Մոտ 110-120 ընտանիք[1], կազմում են մոտ 20 000 տեսակ[1]։

Կենսաբանական նկարագիր

Խոտանման (բարձրությունը կամ երկարություն՝ 1 մն-ից մինչև 60 սմ), հաճախ՝ անցողուն, համեմատաբար պարզ կազմությամբ, բազմաբջիջ, միամյա կամ բազմամյա բույսեր են, որոնց մոտ ասիմիլացիոն, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքները մասնակի առանձնացված են։

Բազմացում

Բազմանում են սեռական և անսեռ ճանապարհներով։Սեռական բազմացման օրգանները իգական արքեգոնիումներն ու արական անթերիդիումներն են, անսեռ բազմացմանը՝ սպորոգոնիումները։ Մամուռների զարգացման ցիկլը ուղեկցվում է հապլոիդ գամետոֆիտի վրա դիպլոիդ սպորոֆիտի առանձնացմամբ, դրա հետևանքով սեռական և անսեռ սերունդները զարգանում են միևնույն բույսի վրա։ Գամետոֆիտը, բացի սեռական բազմացումից, կատարում է վեգետատիվ ֆունկցիա (ֆոտոսինթեզ, հանքային սննդառություն և այլն)։ Սպորոֆիտն ավելի պարզ է, քան մյուս բարձրակարգ բույսերինը, և երբեք ինքնուրույն օրգանիզմ չի առաջացնում։

Արծաթափայլ թելամամուռ

Մամուռները հանդիպում են բոլոր լեռնային գոտիներում և բուսական համակեցություններում։ Աճում են հողի, ժայռերի, քարերի, ծառերի, տարբեր շինությունների վրա, քաղցրահամ գետերում։ Մամուռները խոտանման, հաճախ՝ անցողուն, համեմատաբար պարզ կազմությամբ, բազմաբջիջ, միամյա կամ բազմամյա բույսեր են, որոնց ասիմիլյացիոն, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքները մասնակիորեն առանձնացված են։ Բազմանում են սեռական և անսեռ ճանապարհներով։ Մամուռները չորադիմացկուն բույսեր են։ Մամռածածկույթը պաշտպանում է հողի մակերևույթը չորացումից և լվացումից, արագ ներծծում և համեմատաբար երկար է պահպանում խոնավությունը, նաև շատ անողնաշարավորների բնակավայր է։ Որոշ թռչուններ (կաքավներ, մայրեհավեր, դռլոններ) մամուռներն օգտագործում են որպես կեր, ուրիշները՝ որպես հիմնական շինանյութ՝ բույն սարքելիս։ Սֆագնային մամուռներն օժտված են հակամանրէային հատկություններով։ Քարաքոսների նման մամուռները նույնպես միջավայրի աղտոտման ցուցիչ են։ Կազմում են տորֆի հիմնական զանգվածը։ Օգտագործվում են գեղազարդիչ գորգեր ստեղծելու նպատակով։

Домошние задания

Домашнее задание в блогах:

  1. Употребляя подходящие по смыслу прилагательные, сделать описание грозы ярче, красивее.

Разыгралась гроза. Тучи заволокли небо, заслонили солнце. Вот среди туч блеснула молния. Вслед за ней раздался треск. Треск раскатился по небу и замер где-то в отдалении.

 

  1. Подобрать к выделенным существительным подходящие по смыслу прилагательные. Записать текст.

Осень.

Незаметно прошло жаркое лето. Дни стали короче. Небо голубое, холодное,большая туча  покрывает его. Как сквозь сито, сеет из нее быстрый, холодный, пасмурный дождь.

 

3.Списать, определяя род у имен прилагательных

Сосна.

Круглый год зеленеет в л.су красиое дерево. Прямой стройный ствол его достигает высоты сорока метров. Это – сосна.

Сосна – очень ценное дерево. Крепкая древесина сосны используется в промышленности. А желтая  душистая смола идет на изготовление лекарств.

 

4. Заменить выделенные прилагательные близкими по значению. Записать предложения.

    Отважный пограничник привел шпиона на заставу. Осенью  у полей и лугов особенно печальный вид. Все еще стоит прекрасная погода.

Отважный-храбрый

У меня храбрыие друзья.

Печальный-грустный

Печально что Шарл Анзнавор умер.

Прекрасная-хорошая,весёлая,радостная

У меня прекрасная настроения.

 

5. Подобрать к данным прилагательным антонимы. Записать.

Пасмурный-солничний, грустный-радостьный, жесткий-мягкий,гибкий тяжелый-лёгкий, смелый-слабый,трусливый.

Ամանորյա անսովոր ընթրիք

  • Ամանորն առիթ է ինչի՞ համար — ստեղծագործական աշխատանք:

Ամանորը շատ լավ առիթ է: Ամանորյն բոլոր ուրախ են, բայց կա այնպիսի մարդիկ որոնք տխրանքով են դիմավորում նոր տարին: Տխրանքով դիմավորում են աղքտ մարդիկ, նրանց համար ամեն տարինել նույնն է: Կան մադիկ որոնք ուզոմ են Ամանորին չլինել Հայաստանում, որովհետև հոգնում են, հաց պատրաստելուց, հավագելուց:Բայց ամենաշատը ուրախանում են երեխաները նրանք ստանում են նվերներ: Իմ համար նոր տարին առիթ է ուրախանուլը, որովհետև գնում եմ իմ բարեկամների տուն որոնց երկար ժամանակ չէի տեսել: