Հանրահաշիվ 03.09.2019

1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախատեսել էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղված էին։
2. Երկնիշ թվին ձախից և աջից կցագրեցին 3 թվանշանը: Արդյունքում ստացվեց սկզբնականից 43 անգամ մեծ թիվ: Գտեք այդ երկնիշ թիվը։
X=91
3. Ո՞ր թվանշանը պետք է ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի։
8231
4. Եռանկյան պարագիծը 62 սմ է: Նրա կողմերից մեկը 26 սմ է: Մյուս երկու կողմերից մեկը մյուսից փոքր է 3 անգամ: Գտեք եռանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:
X+26+3x=62
4x+26=62
4x=36
X=9
9*3=27
5. Գրիգորը 11 տարեկան է: Վեց տարի առաջ նրա տարիքը վեց անգամ փոքր էր հոր տարիքից: Հիմա քանի՞ տարեկան է Գրիգորի հայրը:
11-6=5
5*6=30
30+6=36
6. Գտեք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց գրության մեջ գոնե մեկ հատ 2 կամ 7 թվանշան կա:
34 հատ
7. Երբ մտապահված թվի կրկնապատիկին գումարեցին 7, ստացվեց 41: Ի՞նչ թվով պետք է բազմապետկել այդ մտապահված թիվը, որ ստացված արտադրյալի և 16-ի տարբերությունը 120 լինի:
8. Քսան մարդու միջին տարիքը 30 է: Երեսուն այլ մարդկանց միջին տարիքը 20 է: Որքա՞ն կլինի այդ հիսուն մարդկանց միջին տարիքը:
30+20=50
50:2=25
9. Թվային ուղղի վրա A կետը համապատասխանում է 75 թվին (այս փաստը կարելի է գրել այսպես՝ A(75)): Այդ կետից 186 միավոր գնացին դեպի աջ, հետո 200 միավոր՝ դեպի ձախ: Ո՞ր թվին է համապատասխանում վերջնական կետը:
10. Գտեք այնպիսի երկնիշ թիվ, որը 8-ի բաժանելիս տա 7 մնացորդ, իսկ 9-ի բաժանելիս՝ 8 մնացորդ:
71/8=8 և 7 մնացորդ
71/9=7 և 8 մնացորդ

Հանրահաշիվ

 

 

1)6×30=180 կմ

 

2)315:45=7 ժամում

 

3) 600:90=20 ժ

4) 600:45=18 ժամ 20 րոպե

 

5)9×30=270

270+15=285կմ

 

6)600-196=405կմ

405:45=9ժ

 

7)180:30=6 ժ

 

8) 600-330=270

270:45=6

6×30=180

600-180=420 կմ

 

9)200կմ

 

10)6×70=420

420:45=9ժ 30ր

 

11) 5/5-2/5=3/5

600:5×3=360

360:30=12 ժ

 

12) 10×45=450

3/4×40=120/4=30

30+450=480

600-480=1

13) 600:75=8

8×30=240կմ

 

14)6×30=180

6×45=270

270-180=90 կմ

15)

16)300:75=4

17)8×30=240

600-240=360

240:30=8 ժ

18)8×45=360

600-360=240

240:45=5ժ 11ր 15վ

19)

20)

Հանրահաշիվ. Արձակուրդային առաջադրանքներ

13. 12 տետր

14.  360 դր.

15.  1800 դր.

17. 1 կգ ծիրան-300 դր, 1կգ խնձոր-200 դր

19. 132 նվեր

20. 48

21.18 մարդ

22. Վարդան-27

Աշոտ- 17

23. 26

24.

350:50=7 օրում

25.

280:14=20

120:20=6 օրում

26.

(65-8):3=19

27.

44:2+13=35

28.

92:4=23

29.

(32+7)x4=156

30.

216:3-23=49