Նյութի կառուցվածքը լաբարատոր աշխատանք

Փորձ 1

Փորձի նպատակը․ փորձի միջոցով համոզվել վերը նշված վարկածի հավաստիությանը։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր․ Սրվակների պատվանդան, երեք սրվակ ,Կալիումի պերմանգանատ և մաքուր ջուր։

Փորձի ընթացքը․ Պատվանդանի վրա ես ունեմ դրված 3 սրվակ։ Ես վերձրեցի արաջին սրվակը նրա մեջ լցրեցի ջուր։ Այնուհետև բռնիչով ավելացրեցի քիչ քանակությամբ կալիումի պերմանգանատ (մարգանցովկա)։ Այն թափահարեցի և ստացա համասեռ լուծույթ և ամբողջ ջուրը ներկվեց։ Ինչից հետո ստացված լուծույթից շատ փոքր քանակությամբ լցրեցի երկրորդ սրվակի մեջ և վրան ավելացրեցի ջուր։ Երկրորդ սրվակից փոքր քանակությամբ լցրեցի ներկված լուծույթը և վրան նորից ավելացրեցի ջոր։

Փորձի արդյունքը․ Պատվանդանի վրա դրված սրվակներին ուշադիր նայելով տեսնում եմ, որ արաջին սրվակի միջի լուծույթը ավելի մուգ է քան երկրորդ սրվակի մեջի լուծույթը։ Իսկ երկրորդ սրվակի միջի լուծույթը ավելի մուգ է քան երրորդ սրվակի միջի լուծույթը։

Եզրակացություն․ Իմ այս փորձից իմ պատկերացմամբ նյութերը բաղկացած են փոքր մասնիկներից և նրանց միջև կան արանքներ։ Վարկածի հավաստիությունը ապացուցվեց։

Այդ մասնիկները կոչվում են մոլեկուլներ, որոնցից բաղկացած են նյութերը։ Եվ այդ մոլեկուլները չափազանց փոքրիկ մասնիկներ են

ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՐԱԳԱՑՈՂ ՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԵՒ ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Աշխատանքի նպատակը․

Չափել այն արագացումը, որով շարժվում է գնդիկը թեք ճոռով և ուսումնասիրել շարժումը։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր․

Մետաղե ճոռ, պողպատե գնդիկ, վարկենաչափ, պողպատե գլան, չափերիզ, ամրակալան։

Փորձի ընթացքը․

Վերցրեցինք ճոռը, ամրացրեցինք ամրակալանի թաթիկին։ Չափաժապավենով չափեցի ճոռի երկարությունը (դա կլինի գնդիկի անցած ճանապարհը)։ Ճոռի տակ դրեցինք մետաղյա գլանը, մետաղյա գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողելու պահին միացրեցի վայրկյանաչափը, երբ հասավ գլանին ձայնի հետ անջատեցի այն։

Այս փորձը՝ գնդիկի շարժումը ամբողջ ճոռի երկարությամբ կրկնեցի 5 անգամ։ Կրկնեցի այն կես և քառորդ ճանապարհներով։

Ամբողջ ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ
t1=0,99վ=1վ t2=1,23վ t3=0,96 t4=1,20 t5=1,2
a1=? a2=? а3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 а3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=2,2/1 a2=2,2/1,5 а3=2,2/0,9216 a4=2,2/1,44 a5=2,2/1,44
a1=2,2մ/վ2 a2=1,46մ/վ2 а3=2,3մ/վ2 a4=1,5մ/վ2 a5=1,5մ/վ2
aմիջ=1,8մ/վ2

Կես ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ
t1=0,81վ t2=0,64վ t3=1վ t4=0,76վ t5=0,78վ
a1=? a2=? a3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 а3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=0,55/0,6561 a2=0,55/0,4096 a3=0,55/1 a4=0,55/0,5776 a5=0,55/0,6084
a1=0,8մ/վ2 a2=1,3սմ/վ2 a3=0,55մ/վ2 a4=0,9մ/վ2 a5=0,9մ/վ2
aմիջ=0,89մ/վ2

Քառորդ ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ
t1=0,74վ t2=0,67վ t3=0,43վ t4=0,40վ t5=0,48վ
a1=? a2=? a3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 a3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=0,6/0,5476 a2=0,6/0,4489 a3=0,6/0,1849 a4=0,6/0,16 a5=0,6/0,2304
a1=1մ/վ2 a2=1,3մ/վ2 a3=3,2մ/վ2 a4=3,75մ/վ2 a5=2,6մ/վ2
aմիջ=2,37մ/վ2

ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԵՐԵՔ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

Փորձ 1

Ունենք մեկ սայլակ, որի դիմաց առաձգական թիթեղ է ամրացրած, սայլակը գտնվում է սեղանի նկատմամբ դադարի վիճակում:Այժմ ճկենք թիթեղը և թելով կապում:Հիմա այրում էնք թելը:Թելը այլելուց հետո թիթեղը ուղղվեց և վերադարձավ իր սկզբանակն դիրքին, բայց սայլակը մնաց դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ:

Եզրակացություն

Միայնակ մարմինները ինքնուրույն չեն կարող շարԺվել:

Փորձ 2

Նույն սայլակի առաձգական թիթեղը ճկում ենք կապում ենք թելով:Կապեցինք թելը և սայլակը դրեցինք պատի մոտ:Այրեցինք թելը և թիթեղը ուղղվելով հարվածեց պատին և հետ շարժվեց:

Եզրակացույթուն

Սայլակը ազդեց պատի վրա և պատնել իր հերթին ազդեց սայլակի վրա:

Այս փորձից ես հասկացա, որ մարմինները իրար վրա փոխադարձ ձևով ազդում են՝ սայլակը թիթեղով պատի հետ, իսկ պատը սայլակի հետ:

Փորձ 3

Նույն սայլակի թիթեղը կապեցինք թելով:Դրեցինք թիթեղի դիմաց նույնատիպ սայլակ այրեցինք թելը:Թիթեղը վերադառնալով իր սկզբնական դիրքին հարվածեց սայլակին:Եվ տեսանք, որ երկու սայլակները նույն չափով իրարից հեռացան հավասար հեռավորթւոյամբ հակառակ ուղղություններով:

Եզրակացություն

Նույնատիպ սայլակների դեպքում ազդեցությունը մի մարմնի մյուս մարմնի վրա նույնն էր միայն ուղղություններն են տարբեր:

Եզրակացություն վերջնական

Այս երեք փորձերից ես հասկացա միայնակ մարմինը երբեք ինքը իրեն չի շարժվում, եթե կա երկրորդ մարմինը ապա կա փոխացդեցություն:

ՆՅՈՒՏՈՆԻ ԵՐԵՔ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

Փորձ 1

Ունենք մեկ սայլակ, որի դիմաց առաձգական թիթեղ է ամրացրած, սայլակը գտնվում է սեղանի նկատմամբ դադարի վիճակում:Այժմ ճկենք թիթեղը և թելով կապում:Հիմա այրում էնք թելը:Թելը այլելուց հետո թիթեղը ուղղվեց և վերադարձավ իր սկզբանակն դիրքին, բայց սայլակը մնաց դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ:

Եզրակացություն

Միայնակ մարմինները ինքնուրույն չեն կարող շարԺվել:

Փորձ 2

Նույն սայլակի առաձգական թիթեղը ճկում ենք կապում ենք թելով:Կապեցինք թելը և սայլակը դրեցինք պատի մոտ:Այրեցինք թելը և թիթեղը ուղղվելով հարվածեց պատին և հետ շարժվեց:

Եզրակացույթուն

Սայլակը ազդեց պատի վրա և պատնել իր հերթին ազդեց սայլակի վրա:

Այս փորձից ես հասկացա, որ մարմինները իրար վրա փոխադարձ ձևով ազդում են՝ սայլակը թիթեղով պատի հետ, իսկ պատը սայլակի հետ:

Փորձ 3

Նույն սայլակի թիթեղը կապեցինք թելով:Դրեցինք թիթեղի դիմաց նույնատիպ սայլակ այրեցինք թելը:Թիթեղը վերադառնալով իր սկզբնական դիրքին հարվածեց սայլակին:Եվ տեսանք, որ երկու սայլակները նույն չափով իրարից հեռացան հավասար հեռավորթւոյամբ հակառակ ուղղություններով:

Եզրակացություն

Նույնատիպ սայլակների դեպքում ազդեցությունը մի մարմնի մյուս մարմնի վրա նույնն էր միայն ուղղություններն են տարբեր:

Եզրակացություն վերջնական

Այս երեք փորձերից ես հասկացա միայնակ մարմինը երբեք ինքը իրեն չի շարժվում, եթե կա երկրորդ մարմինը ապա կա փոխացդեցություն: