Երկրաչափությու.Տնային աշխատանք

66FB9E05-2EEE-41F0-BA11-C26105219FE1.jpeg

6. AB,BC,CA

7.ա)որոնց վրա գտնվում է c-ե կետը:

AC,BD,CD,AD.

բ) որոնց վրա չիգտնվում B-ե կետը.

DC.