ՀՀ բնակչությունը

  1. Համեմատել ՀՀ-ի և ձեր ընտրությամբ որևէ այլ երկրի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:

Ես փորձեցի ընտրել ավելի շատ իրար նման երկրներ։ Վրաստանի բնակչության ցուցանիշն է 3,989,175, իսկ զՀայաստանինը համարյա 3 միլիոն։ Եկու երկրներում էլ նվազել է ծնելիության քանակը համեմատած այն տարիներին։ Նկարին նայելով կարող ենք ասել, որ երկու երկրներւոմ էլ գերակշրում ն 30-34 տարեկանների տղաների խումբը։ Երկու երկրներում էլ նկատվում է բնակչությաննվազում, առաջ թվաքանակը եղել է բարձր, բայց գնալով նվազում է։

  1. Համեմատել ՀՀ-ի և ամբողջ աշխարհի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:

Համեմատելով և Հայաստանի և ամբողջ աշխարհի ցուցանիշներ կտեսնենք, որ կանանց և տղամարդկանց տարբերությունը քիչ է տղամարդիկ մի փոքր ավել է։ Աշխարհում ծնելիությունը եղել է ցծր, բայց բարձրացել է, բայս Հայաստանում ամեն ինչ տարբեր է։ Եվ աշխարհում սպասվում է աճ։ Բայց խանգառող հանգամանք կարող են լինել ՝ պատերամերը, պանդեմիաները։

  1. Կազմել ՀՀ բնակչության ազգային կազմի փոփությունան դինամիկան ցույց տվող դիագրամ` նշելով նաև ազգային կազմի փոփոխության պատճառները:
  2. Կազմել ՀՀ տարիքային կազմի փոփությունան դինամիկան ցույց տվող դիագրամ՝ նշելով նաև փոփոխությունների պատճառներ:
  3. ՀՀ մարզերը դասավորել ըստ բնակչության խտության նվազման:
  4. Համեմատել աշխարհի ու ՀՀ բնաչկության բնական աճի տեմպերը վեջին 200 տարում
  5. Համեմատել աշխարհի և ՀՀ բնակչությունն տարիքային կազմերի փոփխությունները վերջին 200 տարում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s