Սեպտեմբերի 23-27

Սեպտեմբերի 23-27
1. Պատրաստվե՛ք  ներկայացնելու «Ազատագրական շարժումները 18-րդ դարի 30-80-ական թվականներին» թեման.
ա/ Խամսայի մելիքություններ
բ/ Հովսեփ Էմին
գ/ Շահամիր Շահամիրյան /բանավոր, դասագիրք, էջ 21-27/.

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք և համեմատե՛ք Հովսեփ Էմինի և Շահամիր Շահամիրյանի ազատագրական ծրագրերը.

Երկուսի գործնել ինձ դուր եկավ, նրանք նպատակասլաց էին, որովհետև լավ ուսում էին ստանում հատկապես Էմինը: Նա շատ էր երկրներ գնում ուսումնասիրում: Եվ նա Վուլվիչում է ծառայել, դրանից հետո կապեր է ունեցել թագավորների հետ:

2. Հայաստանի ազատագրության ծրագրերից ո՞րն էր առավել իրատեսական և ինչու՞: Արտահայտե՛ք ձեր կարծիքը/գրավոր/.

Բոլորն էլ լավն էին: Բայց ամենա ավը Էմինին էր, որովհետև նա էր քայլեր ձեռնարկում ձգտում: Չնայաց պայքարը վատ ավարտվեց, բայց նա շատ պատրաստված էր:

Սեպտեմբերի 16-20

Սեպտեմբերի 16-20
1. Պատրաստվե՛ք  ներկայացնելու «Զինված պայքարը Արցախում և Սյունիքում» թեման /բանավոր, դասագիրք, էջ 12-20, այլ աղբյուրներ/

Առաջադրանք.
1. Ինչո՞վ ավարտվեց Երևանի պաշտպանությունը: Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ այն.

Երևանի պաշարումի ժամանակ, Երևանում ավարտվեց պաշարները և մենք չկարողացանք դիմադրել:Բայց մենք լավ պատրաստվել էինք:

3. Ո՞վ էր Դավիթ Բեկը: Ի՞նչ գիտեք նրա մասին
Նա Սյունիքի ազատագրման ժամանկ օգնել է մեզ և կառավարել է խումբը: Նրա բանակը եղել է շատ ուժեղ, դա նպաստում էր մեր հայրսնիքին:

4. Համեմատե՛ք Արցախի և Սյունիքի զինված պայքարը և դրանց արդյունքները /գրավոր/.
Սյունիքի ազատագրման պայքարում մենք պատրաստված էինք, իսկ Արցախյան պայքարում այդքան էլ ոչ և պարտվեցինք: Սյունիքի պայքարի ժամանակ Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ մենք առանձնացանք և պայքարեցինք: