Սեպտեմբերի 9-13

Սեպտեմբերի 9-13
1. Պատրաստվե՛ք  ներկայացնելու «Հայ ազատագրական պայքարի վերելքը: Հակոբ  Ջուղայեցի և Իսրայել Օրի» թեման /բանավոր, Հայոց  պատմության դասագիրք, 8-րդ դասարան, էջ 7-10, այլ աղբյուրներ/

Առաջադրանք.
1. Ձեր կարծիքով՝ հայ գործիչները Հայաստանի ազատագրության հարցը  պետք է կապեին Եվրոպայի՞, թե՞ Ռուսաստանի հետ: Հիմնավորե՛ք պատասխանը /գրավոր

 

Դերենիկ Դեմիրճյան. Գիրք Ծաղկանոց(Մաս 3)

1.Դուրս գրել անհասկանալի բառերը և բացատրել բառարանի օգնությամբ:

2.Ինչ էր փորձում քարոզել Զվարթը:

Զվարթը շատ բարի էր, այս հատվածում երևաց, որ նա փորձում է քարոզել միմյանց դեմ հարգանք և սեր: Դա երևաց այն տողերից որտեղ նա խոսում էր բնությանղմասին և շեշտում էր սերը: Գրքի անվանումից էլ կարել է ասել, որ ծաղիկները կարևոր դեր են խաղալու, որովհետև նա ուզւոմ էր ծաղկացնել բոլորի կյանքերը, որ ոչ մեկ չտխրի և կյանքում տիրի խաղաղություն և հավասարություն:

3.Ինչու՞ է նախանձը, սահմանափակը փորձում միշտ փակել Սիրո ճանապարհը:

Ճիշտ է նախանձը փակում է սիրո ճանապարհը: Նախանձը տարբեր ձևերի է լինում: Ինձ համար նախանձը առաջացնում է պայքար և դա լավ է, որովհետև եթե դասարանում մեկը լավ է սովորում մյուսն էլ լավ կսովորի և կձգտի դրան: Բայց միայն սովորելը չէ: Կա շատ վատ նախանձի տեսակ մարդկանց մեջ, որ մի իրի համար իրար կսպանեն և ընկերություն անելը կթարգեն: